Formació i assessorament

Equality Factory forma i assessora aquelles organitzacions i institucions que desitgin ser acompanyades en el procés d’integrar un enfocament de gènere i diversitat en els seus projectes i/o estructura organitzativa.

Equality Factory ofereix formació continuada o puntual, adaptada a les necessitats del context: empresa, institució pública, escola, educació en el lleure, cooperació al desenvolupament, mitjans de comunicació, etc. Aquests són alguns exemples dels temes que podem incloure en una formació o assessorament:

  • Introducció als conceptes clau relacionats amb gènere i diversitat.
  • Processos i mecanismes de discriminació, com detectar-los i com superar-los.
  • Estratègies estàndard o adaptades de transversalització de gènere i diversitat.
  • Instruments per integrar la perspectiva de gènere en una àrea específica.
  • El repte de la migració en dues direccions: gènere en perspectiva intercultural
  • Masculinitats, joves i identitat.