Investigació i debat

Equality Factory creu en la importància de la investigació i el debat per poder créixer i avançar. Repensar, analitzar, investigar i revisar és bàsic per anar creant noves estratègies i eines de treball útils.

Jornades de debat
Equality Factory es reuneix periòdicament per debatre sobre les qüestions que ens provoquen, repten o interessen. Considerem que la nostra fàbrica d’idees i propostes necessita aquest espai per créixer i forjar la identitat d’Equality Factory, per oferir l’enriquiment personal que suposa intercanviar coneixements i visions i per garantir la qualitat del nostre treball que promou la reflexió crítica.

Una de les aspiracions més grans d’Equality Factory és justament ser un pont entre la teoria i les possibles aplicacions pràctiques. Per això, a més a més de la gran dosi de creativitat, motivació i experiències diverses amb les que comptem, creiem necessari l’apropament a aquestes fonts d’inspiració teòrica.

Investigació
Equality Factory dona suport a la investigació amb el convenciment de que és una eina bàsica per a la transformació social. Per tal que aquesta transformació sigui participativa és necessari promoure el traspàs de coneixements teòrics a les persones expertes en altres àrees.
Actualment aquests son alguns dels temes d’investigació als quals estem donant suport, en els que estem treballant i que incloem també en els nostres debats, jornades i formacions:

  • Gènere i participació ciutadana
  • Influència de la construcció del gènere en la qualitat de vida humana: fer visible el perquè de la urgència de les polítiques de gènere i diversitat
  • Feminisme i post-feminisme: ¿inspiració sense concreció?
  • Les capacitats centrals humanes i la seva operativitat: límits i potencial en l’aplicació pràctica per assessorar a les polítiques públiques
  • Interseccionalitat: comprenent les identitats múltiples per l’anàlisi de la discriminació

La construcció del gènere en diferents parts del món: com analitzar aquests processos, com entendre’ls, reptes metodològics, de contingut i aplicació en les polítiques de migració i integració o la cooperació internacional al desenvolupament